Portrait

Brittni Tucker

Portrait

Brittni Tucker

Model

Michael Thomas Lollo

Hair

Patricia Iglesias

Makeup